Dobrá

obec-dobra-big

Obec Dobrá se nachází v Moravskoslezském kraji v podhůří Beskyd, 6km od města Frýdku-Místku směrem na Český Těšín. Dobrá patří mezi největší a nejlidnatější obce okresu Frýdek-Místek.

Historicky první záznam o obci je v písemných pramenech uváděn již v roce 1305. Více o historii obce najdete na webových stránkách obce.

Dnes již moderní obec je charakteristická rodinnými domky se zahradami. Převažují zde služby a malovýroba. Průmysl je minimální, většina obyvatel za zaměstnáním a vzděláním dojíždí do Frýdku-Místku, sousedních Nošovic (automobilka, pivovar) nebo i dále, zejména do továren na Ostravsku, Třinecku, Frýdlantsku.

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 8,73 km2

Počet obyvatel: 3 151

Míra lidnatosti: 361 obyv./km2

http://www.dobra.cz

 

Dobratice

 obec-dobratice-bigObec ležící v nadmořské výšce 350 až 440 metrů nad mořem v podhůří Beskyd na severním úpatí známé hory Prašivé, v údolí tvořeném říčkou Lučinou, východně od Frýdku-Místku. Kromě centrální části je obec tvořena ještě osadami Bukovice, Hranice, Amerika, Podlesí a Šprochovice. Obcí prochází železniční trať vedoucí z Frýdku-Místku přes Dobrou, Hnojník do Českého Těšína. Dalším vstupním místem do obce je odbočka ze silnice Nový Jičín – Český Těšín – I/48 (E426) ve Vojkovicích. V těsné blízkosti vede i nově vybudovaná rychlostní silnice R/48. Z obce vedou turistické trasy jedním směrem k Žermanické přehradě, druhým na horu Prašivou a dále pak na beskydské hřebenovky.

Obec byla založena za vlády Jiřího z Poděbrad v druhé polovině 15.století. První písemné zmínky o obci pocházejí z počátku 17.století, kdy Dobratice patřily k hornodomaslavskému panství. Škola byla založena v roce 1852, kostel vysvěcen v roce 1865, železniční trať byla uvedena do provozu v roce 1888, první telefonní linka v roce 1938, elektrifikace byla ukončena v roce 1949.

Obecní znak a prapor byl udělen obci Dobratice dne 3.12.2004. Symboliku obecního znaku tvoří figura pluhu představující heraldizovaný přepis historických pečetních a razítkových znamení obce. Figura “Bukové ratolesti o pěti listech” je mluvícím znamením vyjadřující obec Bukovice a místních sídelních jednotek obce. Barva zlatá a modrá vyjadřuje historickou příslušnost obce k těšínskému knížectví neboli k regionu těšínského Slezska.

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 7,04 km2

Počet obyvatel: 1 204

Míra lidnatosti: 171 obyv./km2

http://www.dobratice.cz

 

Krásná

obec-krasna-big

Krásná představuje rozsáhlou rekreační obec v samém srdci Moravskoslezských Beskyd.

Rozkládá se jihovýchodně od Frýdku-Místku v údolí říčky Mohelnice a mezi vrcholy hor Travného (1203 m n.m) a Lysé hory (1323 m n.m.). Střední nadmořská výška obce činí 520 m n.m., avšak osady a podstatná část katastru se nachází ve vyšších polohách.

Na východě hraničí katastr obce s Morávkou, na severovýchodě s obcí Pražmo, na severu s Raškovicemi a Janovicemi u Frýdku-Místku, na severovýchodě s katastrálním územím Lubno, na západě s katastrem Malenovic a na jihu a jihozápadě se Starými Hamry.

Vzhledem k rozsáhlosti katastrálního území se obec člení na několik místních částí: Visalaje (horské letovisko s horským hotelem, penziony a chatami a s řadou turistických a cykloturistických stezek), Zlatník (skupina chalup na úpatí Velkého Travného pod kopcem Bohyně), Vyšní Mohelnice, Nižní Mohelnice, Jestřábí, Papežov a Dolní Krásná.

Na charakter obce a její přírodní krásy upozorňuje obecní znak, který vychází z původního vyobrazení na nejstarším obecním pečetidle. Krásná měla tehdy ve znaku tři jehličnany připomínající údajně tři vrcholy hor, mezi něž je obec vklíněná. Prostřední nejvyšší strom připomíná Lysou horu, dva nižší vrcholy Travný a Kyčeru. Současný obecní znak má následující podobu: Na modrém poli tři stříbrné smrky stojící na zlaté patě štítu, z nichž prostřední převyšuje postranní.

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 44,10 km2

Počet obyvatel: 645

Míra lidnatosti: 15 obyv./km2

http://www.obec-krasna.cz/

 

Morávka

obec-moravka-big

Malebná obec Morávka, vklíněná mezi masívy Travného a Slavíče, leží 520m.n.m. a rozkládá se po obou březích stejnojmenné řeky. Svou rozlohou 8735,28ha je obcí s největším katastrem v Beskydech (části obce: Vlaské, Vojkovština, Dolinky, Vysuté, Malé Lipové, Velké Lipové, Slavíč, Uspolka, Kocuří, Lúčka, Byčinec, Křížové cesty, Ježánky, Nytrová, Skalka, Kotly).

Vlakem se do ní nedostanete. Trať z Frýdku-Místku na Český Těšín končí u obce Dobrá. Autobusy jezdí z Frýdku-Místku přes Dobrou nebo Skalici a přes Pražmo, případně z Frýdlantu nad Ostravicí, přes Pržno, Janovice (Bystré), Krásnou a Pražmo.

Krajina osobité krásy láká k rekreaci po celý rok. Morávka a její okolí je pro své vzácné přírodní úkazy a nedotčenou přírodu zařazena do CHKO Beskydy. Zaujme především milovníky zdravého prostředí, turistiky, rybaření a myslivosti. V poslední době byl zde zaznamenán výskyt medvědů, vlků a rysů.

Pěší turisté uvítají výstup na vrcholy: Ropička (918m), na jehož vrcholu se nachází bývalá Bezručova chata z r. 1923, dále Travný (1203 m), Malý Travný (1089 m), kde jsou zbytky partyzánského bunkru a pomník partyzánům.

Na Sviňorkách byl vybudován nový lyžařský areál, k dalším turistickým lákadlům patří jízdárna Reit v Lipovém a rekreační střediska – Salma, Důl Paskov, penzion U přehrady, penzion Romantika, Panorama a hotel Morávka.

V centru obce jsou soustředěny důležité instituce a služby: zdravotní středisko s ordinacemi obvodního, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejny potravin, obecní úřad, základní a mateřská škola, knihovna, kadeřnictví, požární zbrojnice a hotel.

Pohnutou historii obce za 2. světové války připomíná sousoší Noční přechod v Lipovém, pomník u partyzánského bunkru na Malém Travném, památní deska na Slavíči, zvoničky ve Vlaském, Malém Lipovém a Velkém Lipovém.

V letech 1960 – 1966 byla na Morávce postavena údolní přehrada, sloužící jako zdroj pitné vody pro obyvatele okolních měst.

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 87,29 km2

Počet obyvatel: 1 126

Míra lidnatosti: 13 obyv./km2

http://www.moravka.info/

 

Nižní Lhoty

obec-nizny-lhoty-big

Obec Nižní Lhoty je malou vesnicí s 260 obyvateli v oblasti Moravskoslezských Beskyd v krásném prostředí údolní nivy řeky Morávky, stranou hlavních komunikačních spojů, v nadmořské výšce 359 m, s výměrou 378 hektarů, vzdálenou 10 km od města Frýdku-Místku.

Řeka Morávka, tekoucí podél celé obce, je ukázkou původního a donedávna hojného říčního typu v oblasti Beskyd. Unikátnost a ojedinělost tohoto území v rámci ČR vedla k vyhlášení tohoto území Národní přírodní památkou „Skalická Morávka“ a zařazení do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.

Zajímavostí je bezesporu i obcí protékající přivaděč Morávka – Žermanice, původně uměle vytvořený vodní tok dlouhý9 190 ms 20 spádovými stupni, k převádění vody z řeky Morávky do Žermanické přehrady, který je nejen technicky zajímavým dílem, ale dnes již i přirozeným biokoridorem vytvořeným přírodou v průběhu let.

Na katastru obce se dochovalo několik pozoruhodných stromů, také zde dosud stojí několik lidových roubených domů, drobné sakrální stavby, hasičská zbrojnice z roku 1931, římskokatolická kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie z roku 1946, postavena na místě původní zvonice.

Převážnou část zemědělských pozemků obhospodařuje Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, které ve zdejší zelárně vyrábí Nošovické kysané zelí. Do katastru obce zasahuje i část Průmyslové zóny Nošovice, v níž je umístěn automobilový závod – společnost Hyundai Manufacturing Czech Republic, která má v naší obci své sídlo.

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 3,79 km2

Počet obyvatel: 264

Míra lidnatosti: 70 obyv./km2

http://www.niznilhoty.cz/

 

Nošovice

obec-nosovice-big

Obec Nošovice leží 7 km východně od okresního města Frýdek-Místek. Sama obec je vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd a do romantického údolí řeky Morávky, pramenící u samých hranic se Slovenskem. Obec o rozloze 6,47 km2 leží v nadmořské výšce 346 m.

 

 

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 6,47 km2

Počet obyvatel: 999

Míra lidnatosti: 154 obyv./km2

http://www.nosovice.cz/

 

Pražmo

obec-prazmo-big

Pražmo je nevelká obec s rozlohou 3,55 km2. Leží v krásném prostředí beskydských hor v údolí řeky Morávky. Krása zdejšího okolí a zájem o život beskydských horalů přivedly do těchto míst i slezského básníka Petra Bezruče. Pražmo zmiňuje hned v několika básních. Na zdejším hřbitově je také pochována „jeho“ slavná Maryčka Magdónová.

Vesnice, jejíž původní název byl od roku 1914 Pražma (Praschma), je jednou z nejmladších obcí v Podbeskydí. Jako jediná z okolních obcí byla založena zakládací listinou v roce 1777 tehdejším majitelem frýdeckého panství hrabětem Janem Nepomukem Pražmou.

Obec Pražmo je členem mikroregionu Sdružení obcí povodí Morávky a členem Svazu měst a obcí ČR.

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 3,55 km2

Počet obyvatel: 928

Míra lidnatosti: 261 obyv./km2

http://www.prazmo.cz/