V mikroregionu existují příhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, který má především v jižních částech území dlouhou tradici. Obce Krásná a Morávka patří v regionálním měřítku mezi významná střediska cestovního ruchu. Mikroregion nabízí vhodné podmínky pro letní i zimní rekreaci i poznávací turistiku zaměřenou na přírodní i kulturně-historické zajímavosti. Na druhou stranu mikroregion postrádá výrazné atraktivity, na kterých by mohl budovat image turistické destinace národního nebo mezinárodního významu, a vodní plochy ke koupání a vodním sportům. Nejvýznamnějšími kulturně-historickými zajímavostmi jsou po krajině rozeseté památky lidové architektury a dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského na Prašivé. Status národní kulturní památky má památník „Noční přechod“ na Morávce. Nabídku atraktivit doplňují kulturně-společenské i sportovní akce regionálního významu. Ubytovací kapacity se v mikroregionu koncentrují v nejnavštěvovanějších střediscích cestovního ruchu. Kromě zařízení volného cestovního ruchu region disponuje značnými lůžkovými kapacitami v objektech individuální rekreace, z nichž však pouze nepatrný zlomek je komerčně využíván pro volný cestovní ruch.

V Česku dlouhodobě roste zájem turistů o domácí destinace, Moravskoslezské Beskydy přitom patří mezi nejatraktivnější turistické cíle v zemi. Mezi jejich návštěvníky však převažují obyvatelé Moravskoslezského kraje a nejbližšího okolí, což se odráží v nadprůměrném zastoupení jednodenních návštěv, v relativně krátké průměrné době pobytu vůbec a v nízkých částkách, které značná část návštěvníků a turistů v cílových destinacích utrácí za služby cestovního ruchu. Další rozvoj cestovního ruchu, jenž se zaměřuje na využití místních kulturních a přírodních zajímavostí, limituje nedostatečně rozvinutá turistická a volnočasová infrastruktura, která ve srovnání s konkurenčními regiony zaostává jak rozsahem, tak kvalitou nabízených služeb. Rozsáhlejší investice naráží na nedostatek kapitálu a v některých lokalitách se dostávají do přímého konfliktu s potřebami ochrany životního prostředí a se zájmy obyvatel. Potenciál spolupráce jednotlivých poskytovatelů, tvorby integrovaných turistických balíčků a cíleného marketingu prozatím zůstává nevyužit.

 
Turistická mapa Sdružení obcí povodí Morávky

cyklo_final

Zdroj: www.mapy.idnes.cz, 2016